เปิดลงทะเบียนสื่อมวลชน ร่วมทำข่าวการแข่งขัน

PTT BRIC Superbike 2019 Round 3
วันที่ 7-8 กันยายน 2562
(7-8 September 2019)

ขอความร่วมมือพี่ๆ น้องๆ สื่อมวลชนทุกท่านลงทะเบียนตามเวลานะครับ หากลงทะเบียนไม่ทันจะไม่สามารถเข้าร่วมทำข่าวได้

หมายเหตุ :
เนื่องจากห้องพักและรถบริการมีจำนวนจำกัด สื่อมวลชนที่ได้รับพิจารณา ได้รับที่พักและรถตู้ จะได้รับการติดต่อคอนเฟิร์มจากทีมงานเท่านั้น

**จดหมายตอบรับจะถูกส่งผ่านอีเมลล์ที่แจ้งไว้ กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง**

*ขนาดไฟล์ที่แนบไม่ควรเกิน 1 MB./File size should not exceed 1 MB.

*ขนาดไฟล์ที่แนบไม่ควรเกิน 1 MB./File size should not exceed 1 MB.

*ขนาดไฟล์ที่แนบไม่ควรเกิน 1 MB./File size should not exceed 1 MB.

CAPTCHA image

This helps us prevent spam, thank you.