เปิดลงทะเบียนสื่อมวลชน ร่วมทำข่าวการแข่งขัน

Chang Classic Car 2020
วันที่ 21-22 พ.ย. 2563

ขอความร่วมมือพี่ๆ น้องๆ สื่อมวลชนทุกท่านลงทะเบียนตามเวลานะครับ หากลงทะเบียนไม่ทันจะไม่สามารถเข้าร่วมทำข่าวได้