มาถึงต้องอ่าน!! รวบรวมข้อมูล-แผนที่-สิ่งอำนวยความสะดวกสนามช้างฯ

แฟนโมโตจีพี ที่เพิ่งเดินทางมาถึง บุรีรัมย์ แอดมินได้รวบรวมข้อมูลรายละเอียดทั้งหมดของสนามไว้ให้ สามารถเก็บไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้วางแผนการเดินทางและใช้เป็นไกด์แผนที่ในสนามได้เลย เพื่อให้การใช้ชีวิตในบุรีรัมย์ตลอด 3 วันเป็นไปอย่างราบรื่น โดยแผนที่ก็จะประกอบด้วย

✔จุดบริการอาหารเครื่องดื่ม
✔จุดปฐมพยาบาล
✔ห้องน้ำ
✔โซนที่นั่งต่างๆ
✔ลานกิจกรรม
✔จุดจอดรถรถยนต์ /มอเตอร์ไซค์ รอบตัวเมือง
✔เส้นทางเดินรถรับ-ส่ง ภายในสนาม

Leave a Reply